Nauka Transcendentalnej Medytacji Warszawa

Warszawa pokojowym miastem?

jogiczne latanie
„Jogiczne latanie”

Nauka medytacji jako podstawa rozwoju mieszkańców.

Czy wiesz, że jeżeli 1% ludności Warszawy (około 180 000 ) stosuje wspólnie technikę Transcendentalnej Medytacji lub grupa osób w liczbie odpowiadającej co najmniej pierwiastkowi kwadratowemu z 1% ludności danego rejonu wspólnie stosuje program TM-Sidhi ( dla Warszawy około 424 osób ), w społeczeństwie automatycznie zmniejszają się negatywne tendencje, a wzrastają pozytywne.

Spadają: przestępczość, konflikty zbrojne, liczba wypadków drogowych, liczba przyjęć do szpitali, bezrobocie
Wzrasta: rozwój gospodarczy, dochód na jednego mieszkańca, liczba zgłoszeń patentowych, indeksy giełdowe.

Obrazek przedstawia osobę stosującą technikę Transcendentalnej Medytacji TM-Sidhi.